+382 32 371 451 skola@os-vdrobnjakovic.edu.me
20170512 121744
20170512_121744
20170512_122907
20170512_125021
20170512_130547
Image-0-02-04-4bc7473ca9c7ff79decaabf5e4264eae67624d480241aaa85230aae7c6794e28-V
Image-0-02-04-23afdd915352f5402d0a972b31cbc6230da8e27e74de485b7de68d4d4012e3ea-V
Image-0-02-04-58fc4d2f347d93f45814d0bc06daea660e9da841e3147a3ec93dfa772a73d1c9-V
Image-0-02-04-63e8201171c86f7904f8eaa811a6320aac0846a28053f14cc04e64750d599d36-V
Image-0-02-04-1203b50f7612cb52889e9d399abda7618aebb29d8d933c2356fd612cc18610f6-V
Image-0-02-04-591739dcc1762a3b89d089e04b3f4704f1a9de2d3927cdc24982509f600fb9f7-V
Image-0-02-04-8693945f6286bc864c3c94868ed725356daa827a4edc0f6673878ede4fe7b759-V
Image-0-02-04-72877044ce80c13249df2471907253bc7dc0591e9f0587d6feae4b4806d9cb93-V
Image-0-02-04-a447e2320b4721e0d3700f077e1c802955585bce7c39c1813b109263e2110768-V
Image-0-02-04-a918dba64415cbae340a39bb80ba7fcfb7ac2502f51dd5dd3978f4d87f7342ac-V
Image-0-02-04-b0446306140ae5f7841bcd08c7b8fecd5d6a1099e0698c651de91376663826fc-V
Image-0-02-04-d012c30f046298e6afe63327ad69d96d9cd2f1142445c68769e31dc57501d82a-V
Image-0-02-04-ead9155950b67ea75f7c33d7238b74f9c9b6f8cb6b57c2b8b3b9e8d696b3a8ef-V
Image-0-02-04-ff171107c7c56a484752b297dea757a0ed7a5887fc236e7ca7300d8558aa3874-V
Image-0-02-05-0cabdce3ddee7c08bc89d77d6fbca0f8239368b71a4e4775f08deda2dd3d57b8-V
Image-0-02-05-1a84788a8e0ccb7ef58135d25c975d92c8d1a320cc6038d4831edd0fccf46aec-V
Image-0-02-05-1b49a65bf5c575dc642664f0182322100550c2649ea3d84c3e5aea023432c855-V
Image-0-02-05-2b5dc22a3101cc6d00cf093eadccd33bb88bbbc0804aa976e7dd659703f367c0-V
Image-0-02-05-2b400c55186dc40c415d244aa3c897245d4c8f0c51b7728fafb9a7f4b22bdf2c-V
Image-0-02-05-3e7d853c50c63f4401a7db73e5b306cb2192597468743b7f6d23be23be82842b-V
Image-0-02-05-4a642afcb12f6cd46f3897675de2e0fc4472c5d420604c7eec0560377c96953a-V
Image-0-02-05-4d8fd5c528adc877ed5fd77fb1f0a7a342145733742a0c9b1289cff79bdad919-V
Image-0-02-05-4fedff5dea2a65f8b790c9ae385b278d5901a77d49d4935fd7e88d4b535beaa0-V
Image-0-02-05-5c3e9e17e6a22d6193336cb387b4b16d13c7e32b13d18c3b7f2ab9c0fb991960-V
Image-0-02-05-7bfeabb29c963e68c18da7b7505e1b7e51ebb27053d63d45839339dc0f33ab19-V
Image-0-02-05-7ef5f094ffd44f117a4c5c162ad47351e68198d729bc7a0051b61ee37555ad05-V
Image-0-02-05-8f4ab3fda00c87597e0b19bf81e6fd76accf7093f21bd0a02ca26938c8718f0c-V
Image-0-02-05-9b07a3f6b7cb49f3b0025235738174faae6b8f0c3453949ea12e8d341c6827a1-V
Image-0-02-05-9d7de29da44ac03c3cd04a36deeb39cad8e4f8591ff7c880f6e428334ed19a93-V
Image-0-02-05-32edd3a913936198bab846e89c0f4c2ed82e92bb62eb5f7c22d20fcb2a28702e-V
Image-0-02-05-43a48c541bde9ec4e7ed3ac912aa73d0e2e0e2b2b4e9105ad6754a9e82daf891-V
Image-0-02-05-69f681f08c03f495b5a8ed67316a3e32186d1e8429f35fefd49f4d386130ec7b-V
Image-0-02-05-74de4fcd2eb92980d744fc03eb80037592a78f0ab9d8467706c55522aeb929d3-V
Image-0-02-05-78a26430f6802b8d21fd34b2e74fa376dc1b3b2deef6a0cbac5b1bdd43e696e3-V
Image-0-02-05-87de2168f6875987c79dcbd8a21261bbe7f262c768fc17404a1c95bb0cc7fef6-V
Image-0-02-05-0333ec6d79f16431616a39d13742bc962b64aaa62be9932640dd602d94cbe0e7-V
Image-0-02-05-353d1f6344c240ceef121c29d02de0dd5b746eab79e71002e75ce0454ac57696-V
Image-0-02-05-0839ff17b1c4408321c1e35a92a73f84b508ba7f8f61e8c20f3d0515af64aa41-V
Image-0-02-05-22398eaad22f210f5df7ffb1cd8832a309b970610ae424c54e6d6dee2c7153d2-V
Image-0-02-05-4233975f972a02be1cdfc077b68b8e8ef4fcb9d841a703bad821f0661439a594-V
Image-0-02-05-b72abb5b42bc61baa29927c4285597c6bb2e16bc2c503276c2b7e923113a4b12-V
Image-0-02-05-c32eca5ea89488e65308d53bbee4711f413914d90072682c5f261aed7b438d18-V
Image-0-02-05-d15bf7616515103cbb3ec57dd94e24f102ed4f2a03ae6a7176564a0c583e7ad0-V
Image-0-02-05-e395f6ecff75f2a5583df4f3ee9ba7c8368b6c28c3c4542431e87d15c6b75d36-V
Image-0-02-05-e63518ae46e944b20c2c171fe266aaea96d4cf8d9e0bc4347e2d48ef0703bc15-V
Image-0-02-05-ed04290e7569985ed171414634ddd53104393c17b986ba3672c9062a5e31a831-V
Image-0-02-05-ed9629c5662f805d6e1dedb58ef1e15aef8da5ed8bfafdffd44a81d7358e0d48-V
Image-0-02-05-effab8085085963969e6717ea8eb0ba78bc649a85f4a26fe29881737bfd93555-V
Image-0-02-05-f8151d47c214f73e4e3476691f11fe6d5890844615683c3d47b022b21f2590be-V
Image-0-02-05-fb785d0006618593dbf0fde38aab1a4dd014a8e765ca877ff33ec315db4e524b-V
Image-0-02-05-fcafa552663b499df6bca7b5c38d4b798e76902b822e489d7deda911c481a238-V
20170512 121744 20170512 122907 20170512 125021 20170512 130547 Image 0 02 04 4bc7473ca9c7ff79decaabf5e4264eae67624d480241aaa85230aae7c6794e28 V Image 0 02 04 23afdd915352f5402d0a972b31cbc6230da8e27e74de485b7de68d4d4012e3ea V Image 0 02 04 58fc4d2f347d93f45814d0bc06daea660e9da841e3147a3ec93dfa772a73d1c9 V Image 0 02 04 63e8201171c86f7904f8eaa811a6320aac0846a28053f14cc04e64750d599d36 V Image 0 02 04 1203b50f7612cb52889e9d399abda7618aebb29d8d933c2356fd612cc18610f6 V Image 0 02 04 591739dcc1762a3b89d089e04b3f4704f1a9de2d3927cdc24982509f600fb9f7 V Image 0 02 04 8693945f6286bc864c3c94868ed725356daa827a4edc0f6673878ede4fe7b759 V Image 0 02 04 72877044ce80c13249df2471907253bc7dc0591e9f0587d6feae4b4806d9cb93 V Image 0 02 04 A447e2320b4721e0d3700f077e1c802955585bce7c39c1813b109263e2110768 V Image 0 02 04 A918dba64415cbae340a39bb80ba7fcfb7ac2502f51dd5dd3978f4d87f7342ac V Image 0 02 04 B0446306140ae5f7841bcd08c7b8fecd5d6a1099e0698c651de91376663826fc V Image 0 02 04 D012c30f046298e6afe63327ad69d96d9cd2f1142445c68769e31dc57501d82a V Image 0 02 04 Ead9155950b67ea75f7c33d7238b74f9c9b6f8cb6b57c2b8b3b9e8d696b3a8ef V Image 0 02 04 Ff171107c7c56a484752b297dea757a0ed7a5887fc236e7ca7300d8558aa3874 V Image 0 02 05 0cabdce3ddee7c08bc89d77d6fbca0f8239368b71a4e4775f08deda2dd3d57b8 V Image 0 02 05 1a84788a8e0ccb7ef58135d25c975d92c8d1a320cc6038d4831edd0fccf46aec V Image 0 02 05 1b49a65bf5c575dc642664f0182322100550c2649ea3d84c3e5aea023432c855 V Image 0 02 05 2b5dc22a3101cc6d00cf093eadccd33bb88bbbc0804aa976e7dd659703f367c0 V Image 0 02 05 2b400c55186dc40c415d244aa3c897245d4c8f0c51b7728fafb9a7f4b22bdf2c V Image 0 02 05 3e7d853c50c63f4401a7db73e5b306cb2192597468743b7f6d23be23be82842b V Image 0 02 05 4a642afcb12f6cd46f3897675de2e0fc4472c5d420604c7eec0560377c96953a V Image 0 02 05 4d8fd5c528adc877ed5fd77fb1f0a7a342145733742a0c9b1289cff79bdad919 V Image 0 02 05 4fedff5dea2a65f8b790c9ae385b278d5901a77d49d4935fd7e88d4b535beaa0 V Image 0 02 05 5c3e9e17e6a22d6193336cb387b4b16d13c7e32b13d18c3b7f2ab9c0fb991960 V Image 0 02 05 7bfeabb29c963e68c18da7b7505e1b7e51ebb27053d63d45839339dc0f33ab19 V Image 0 02 05 7ef5f094ffd44f117a4c5c162ad47351e68198d729bc7a0051b61ee37555ad05 V Image 0 02 05 8f4ab3fda00c87597e0b19bf81e6fd76accf7093f21bd0a02ca26938c8718f0c V Image 0 02 05 9b07a3f6b7cb49f3b0025235738174faae6b8f0c3453949ea12e8d341c6827a1 V Image 0 02 05 9d7de29da44ac03c3cd04a36deeb39cad8e4f8591ff7c880f6e428334ed19a93 V Image 0 02 05 32edd3a913936198bab846e89c0f4c2ed82e92bb62eb5f7c22d20fcb2a28702e V Image 0 02 05 43a48c541bde9ec4e7ed3ac912aa73d0e2e0e2b2b4e9105ad6754a9e82daf891 V Image 0 02 05 69f681f08c03f495b5a8ed67316a3e32186d1e8429f35fefd49f4d386130ec7b V Image 0 02 05 74de4fcd2eb92980d744fc03eb80037592a78f0ab9d8467706c55522aeb929d3 V Image 0 02 05 78a26430f6802b8d21fd34b2e74fa376dc1b3b2deef6a0cbac5b1bdd43e696e3 V Image 0 02 05 87de2168f6875987c79dcbd8a21261bbe7f262c768fc17404a1c95bb0cc7fef6 V Image 0 02 05 0333ec6d79f16431616a39d13742bc962b64aaa62be9932640dd602d94cbe0e7 V Image 0 02 05 353d1f6344c240ceef121c29d02de0dd5b746eab79e71002e75ce0454ac57696 V Image 0 02 05 0839ff17b1c4408321c1e35a92a73f84b508ba7f8f61e8c20f3d0515af64aa41 V Image 0 02 05 22398eaad22f210f5df7ffb1cd8832a309b970610ae424c54e6d6dee2c7153d2 V Image 0 02 05 4233975f972a02be1cdfc077b68b8e8ef4fcb9d841a703bad821f0661439a594 V Image 0 02 05 B72abb5b42bc61baa29927c4285597c6bb2e16bc2c503276c2b7e923113a4b12 V Image 0 02 05 C32eca5ea89488e65308d53bbee4711f413914d90072682c5f261aed7b438d18 V Image 0 02 05 D15bf7616515103cbb3ec57dd94e24f102ed4f2a03ae6a7176564a0c583e7ad0 V Image 0 02 05 E395f6ecff75f2a5583df4f3ee9ba7c8368b6c28c3c4542431e87d15c6b75d36 V Image 0 02 05 E63518ae46e944b20c2c171fe266aaea96d4cf8d9e0bc4347e2d48ef0703bc15 V Image 0 02 05 Ed04290e7569985ed171414634ddd53104393c17b986ba3672c9062a5e31a831 V Image 0 02 05 Ed9629c5662f805d6e1dedb58ef1e15aef8da5ed8bfafdffd44a81d7358e0d48 V Image 0 02 05 Effab8085085963969e6717ea8eb0ba78bc649a85f4a26fe29881737bfd93555 V Image 0 02 05 F8151d47c214f73e4e3476691f11fe6d5890844615683c3d47b022b21f2590be V Image 0 02 05 Fb785d0006618593dbf0fde38aab1a4dd014a8e765ca877ff33ec315db4e524b V Image 0 02 05 Fcafa552663b499df6bca7b5c38d4b798e76902b822e489d7deda911c481a238 V

Školsko takmičenje u recitovanju

   Školsko takmičenje u recitovanju je tradicionalno održano i ove godine u holu naše škole. Тema ovogodišnjeg  takmičenja  je „Baš je dobro dobar biti“. Takmičili su se učenici od 1. do 9. razreda, uključujući i područna odjeljenja u Perastu i…

Read More
IMG 3068
IMG 3068 IMG 3062 IMG 3073 (1) IMG 3059 IMG 3049 Image 0 02 05 25286a3b61083c655e568d83849bd87bd637c09d82acc2b140cbb2de600c2532 V Image 0 02 04 Fd830f059bd808303e7f3f2348210dd02ff0e520d93f5212511bc33953154bcc V Image 0 02 04 Dfe5908a5ab96cfcc806c3e87276bb2ba13b2f599a34ecf6618dc9e38b08cad1 V Image 0 02 04 D3939ba5246e823de846caa46574cd17982cad5b11a0928b843b8a39acd8a798 V Image 0 02 04 C0b9550fa661f79fdac07de003843e6abc2e46f11bdbe619a1372534ba7e503e V Image 0 02 04 677116e10bcaaa29ebebaeee3edf4826b3afad80f0e3cffd171b200dba45c3ad V Image 0 02 04 31476fc2a99fc6124fe3a8a8bfeff8d9e7e234ebb52d8ac9b11fdcbc0981eadd V Image 0 02 04 09488e2f9234ef52fb77291a467e5f3a91b3dc9a436d318b6da97dcd1088b8a2 V Image 0 02 04 8874f9a89c396259be3d1bdd32618b053d00a79a3a1cad6b710422f6f57009f2 V Image 0 02 04 8734f853b9def71f4a19dee3b81354e911c5e6e3498c8267afe5334a99e82598 V Image 0 02 04 7672a53675898004c7aeddcf97099b49b7bc2f5baef4be69622e63f9fd6dbb7c V Image 0 02 04 1613cf4e613122eded19c84b1c41d511a6b563721bf534dcbe88faeed42115aa V Image 0 02 04 961cb2a574d8bdee55819b6b49f30e051a5f4b8d548abb7c07b7e6929bc4aa9e V Image 0 02 04 201e560791134e565585cb3d03933ef4f20b2340c6071ec716e25b443781ea53 V Image 0 02 04 84b4412282c6d571d541d38da89109b89a86cb7b530eb00d0b0ab98e65857a5a V Image 0 02 04 69a5cc28b045c81479edd6116fcdd15e9b6f0bb2a4fd8150ddddf0c99a8f76c9 V Image 0 02 04 25b8c28a85be486f88edbd157024d930564230710c5af08aae0401423175343e V Image 0 02 04 8b0082ae27b54e8b288e3ae540c51b3ac9f199688bd69c9ebc405e1716181cc9 V Image 0 02 04 8afa265e04ffdd12a6179ff47f3d77168a5e2b7b81ca789a71f51da9f07e6415 V Image 0 02 04 7e7051d904d4d8baf30050693eb4d2180381ed817e230f9c75a22a6ffc8c0d45 V Image 0 02 04 7b62e135261e1b9d7c072ef323c1b62f1e7e13de95a57737b4c17224ab9c1898 V Image 0 02 04 5ea8cc6a8a45a82e06566ec352427eb33dc80214f6e1c5a529f1b589a5051c5b V Image 0 02 04 5af39773f50ff496ccd0e4d25294fc9def59688363ff149b315eddf48e59ea91 V 20170411 130620 20170411 130124 20170411 130119 20170411 130113 20170411 130044 20170411 093526 20170411 093419 20170411 092552 20170328 131603 17862736 10209123371025781 6974734302043596437 N

Vaskršnja radionica i izložba radova

Učenici nižih razreda naše škole i ove godine su uzeli učešće u obilježavanju lokalne manifestacije Dani kamelije. U skladu sa temom manifestacije Izrađivali su cvjetne aranžmane i likovne radove koristeći različite likovne tehnike. Izložba radova je priređena u holu naše…

Read More
Thumbnail Image 0 02 05 Def622b6c10a14458b8f5c0c08f3d80edfd720c60f91eb8efab1c22b24aaf82e V
Thumbnail_image-0-02-05-def622b6c10a14458b8f5c0c08f3d80edfd720c60f91eb8efab1c22b24aaf82e-V
Thumbnail_image-0-02-05-382b9c60ef6d9d4fba7211694cf82405e92ef6ea370daa00d77d69967293e27c-V
Thumbnail_image-0-02-05-8b527c980c68f993ecd81cfa099ff1b4c573ce473de92b646ed0f88dee83346f-V
IMG_3006
IMG_2991
IMG_2987
IMG_2981
Image-0-02-05-b405e320d01d07da57e8a0175f9a1ddae5ae43395ab935588defe70b4d26418a-V
Image-0-02-05-b8a1598f35b876071da554c5010f65ae4c82d4017462cb8dcc152c89a29ffa47-V
Image-0-02-05-a60049982303a30ce671311d894d0d75eea5652e282f6aceb0ee997288359669-V
Image-0-02-05-47364db327874caf748158832ec41a5a5f93e911db544635c4546c667ace6df0-V
Image-0-02-05-27218bf4445e09c7aedebb4a079975250e0d38b3f0886789a07297d7952e4207-V
Image-0-02-05-621dfa2e1ff8c09c707118137a16343c6e272ea69a4a59976d7c1ba76828418c-V
Image-0-02-05-55b04b7c0245da9dc8700059e2c12b634f0c5482243fe9335656954df3132a22-V
Image-0-02-05-45cadd0fa265b8e2e7b4d10d45b48e4594382e889a2776d8c2d82ffa818d19b2-V
Image-0-02-05-9dc05c34a19c3b2b02a45153669189a9e09eb3bc4ece773f4532489dc99f49e7-V
Image-0-02-05-6ce4bcb94527587fb919986d8c2441fd5db2206208d7195bcebb5fbacd09c77e-V
Image-0-02-05-6c4464d3c1077152fa2d8a5eb02b5d4c5f82f2f88b1331687c14f0536ed9a33a-V
Image-0-02-05-05fe2a212eba9202dd86139b91780b9e5e966615ae0ae6c2911309dbef1f125a-V
Image-0-02-05-05d092ca58a8232f604089dd8429733098eb7ebfc912124e6f08c6d6e1a838a7-V
Image-0-02-05-1f99ed5a2df06567ad90db42b8bf7247daf6cf98febf72c25b9a1615bdeef0a0-V
16998973_10208787475748609_7546153753651295771_n
16997777_10211336185256875_3466491598017122580_n
16996457_10208787478988690_3215218590484862208_n
16996294_10212565060225894_9046672651379476209_n
16939666_10211336082574308_7121700541386024637_n
16939597_10208779649752964_3916403160297144618_n
16939584_10211336120535257_8550547820994650217_n
16939475_10212565088026589_7563018631254011380_n
16939294_10208779678673687_1462911829559359656_n
16939226_10208779706714388_6950418159246215991_n
16864554_10212565051145667_173176489912449514_n
Thumbnail Image 0 02 05 Def622b6c10a14458b8f5c0c08f3d80edfd720c60f91eb8efab1c22b24aaf82e V Thumbnail Image 0 02 05 382b9c60ef6d9d4fba7211694cf82405e92ef6ea370daa00d77d69967293e27c V Thumbnail Image 0 02 05 8b527c980c68f993ecd81cfa099ff1b4c573ce473de92b646ed0f88dee83346f V IMG 3006 IMG 2991 IMG 2987 IMG 2981 Image 0 02 05 B405e320d01d07da57e8a0175f9a1ddae5ae43395ab935588defe70b4d26418a V Image 0 02 05 B8a1598f35b876071da554c5010f65ae4c82d4017462cb8dcc152c89a29ffa47 V Image 0 02 05 A60049982303a30ce671311d894d0d75eea5652e282f6aceb0ee997288359669 V Image 0 02 05 47364db327874caf748158832ec41a5a5f93e911db544635c4546c667ace6df0 V Image 0 02 05 27218bf4445e09c7aedebb4a079975250e0d38b3f0886789a07297d7952e4207 V Image 0 02 05 621dfa2e1ff8c09c707118137a16343c6e272ea69a4a59976d7c1ba76828418c V Image 0 02 05 55b04b7c0245da9dc8700059e2c12b634f0c5482243fe9335656954df3132a22 V Image 0 02 05 45cadd0fa265b8e2e7b4d10d45b48e4594382e889a2776d8c2d82ffa818d19b2 V Image 0 02 05 9dc05c34a19c3b2b02a45153669189a9e09eb3bc4ece773f4532489dc99f49e7 V Image 0 02 05 6ce4bcb94527587fb919986d8c2441fd5db2206208d7195bcebb5fbacd09c77e V Image 0 02 05 6c4464d3c1077152fa2d8a5eb02b5d4c5f82f2f88b1331687c14f0536ed9a33a V Image 0 02 05 05fe2a212eba9202dd86139b91780b9e5e966615ae0ae6c2911309dbef1f125a V Image 0 02 05 05d092ca58a8232f604089dd8429733098eb7ebfc912124e6f08c6d6e1a838a7 V Image 0 02 05 1f99ed5a2df06567ad90db42b8bf7247daf6cf98febf72c25b9a1615bdeef0a0 V 16998973 10208787475748609 7546153753651295771 N 16997777 10211336185256875 3466491598017122580 N 16996457 10208787478988690 3215218590484862208 N 16996294 10212565060225894 9046672651379476209 N 16939666 10211336082574308 7121700541386024637 N 16939597 10208779649752964 3916403160297144618 N 16939584 10211336120535257 8550547820994650217 N 16939475 10212565088026589 7563018631254011380 N 16939294 10208779678673687 1462911829559359656 N 16939226 10208779706714388 6950418159246215991 N 16864554 10212565051145667 173176489912449514 N

Školski maskenbal 2017

U petak, 24. februara 2017.godine je u sportskoj sali naše škole održan tradicionalni školski maskenbal na kojem su učestvovali svi učenici škole. Kao gosti su im se pridružili djeca i vaspitačice Predškolske ustanove ,,Radost” sa grupnom maskom pod nazivom ,,Aviončići“.…

Read More
13102877 10209779543069706 8193356391938801106 N
13102877_10209779543069706_8193356391938801106_n
13139037_10208597759077932_9086258452543925129_n
13139105_10208597759597945_400911283244448646_n
13139118_10208597760437966_3973353220843978414_n
13151518_10208597757717898_4038381369740120771_n
13151945_10208597759877952_9058074481397376134_n
13164208_10208597761637996_6819113716726891519_n
13165959_10209779542069681_495233807384386272_n
13166114_10209779137859576_8743338564117301216_n
13173691_10208597760997980_8070815426138151936_n
13177292_10209779538309587_1032413652399614796_n
13177343_10208597760637971_8451033983813073770_n
13177932_10208597758077907_2644581596169447546_n
13220930_10209779527949328_2016433410240688682_n
13220987_10209779138179584_5866527225579727408_n
13221440_10209779527709322_8440607507526193362_n
13221542_10208597760237961_783691959499559629_n
13221599_10209779536469541_5818030173660730345_n
13226720_10209779525949278_1086715384347207371_n
13226845_10209779142219685_5600294754492875665_n
20160511_092749
20160511_092759
20160511_092803
20160511_092813
20160511_092830
20160511_092834
20160511_092846
20160511_092855
20160511_092911
20160511_092921
20160511_093016
20160511_093051
20160511_093101
20160511_093341
20160511_093459
20160511_093530
20160511_093545
20160511_093559
20160511_093613
20160511_093650
20160511_093906
20160511_093917
20160511_095725
20160511_095744
20160511_105122
20160511_105133
Image-0c0a0aea95f3a70d38eb73abc78b2eb209deba82ee8bda54f71f4e0a6fe47b20-V
Image-4dd56be64781251579d49d2a0388d2ed996ec0c108aaaf49d6f03dd41b393794-V
Image-4f65b55b28516b5df9d7d64b7b22afbf67306adfce64889efc7ec246ef2707d3-V
Image-6d73f1f89e2a359fff68fcb21656e69006055fb01966c25c6dca5f4074f788d5-V
Image-32be54b2013e98f7156aefac30aa72497881beb8a48f4d6dad1def072073d915-V
Image-073fe093e2a9fd7db4a41c62851e2247c3bb15a96c724eb923cf6074c354a7a1-V
Image-932bfd3102f31c676094547b8b7c3e910c3f42670735a4b7cac4809c9f1a17df-V
Image-b36295a5b2ae67cc3ca1ba755fbfcb7af34d256aeead1a701f02ac4c75ffe5d7-V
Image-c4080b1f567b9b919a951531796a6860474cb85250cc07ef44aed72398d5c700-V
Image-cd6135d692b4ab138a4afe5e649fcca670c1249eebcd5a3485621adcee459293-V
Image-d7adb4eb2861ac4cddcb7e56082434c0da19937b95a021d772595798831a5a94-V
Image-d41bbf94de86048188269eca945009bb1afd820ac4c47c78877425862e5f8354-V
IMG_2730
IMG_2731
IMG_2733
IMG_2735
IMG_2739
IMG_2741
IMG_2750
IMG_2751
IMG_2753
IMG_2754
Image-6112527a532298c04e382abca0966dad3399a2ce847a36af1527ff74113db66a-V
Image-b14e8dcf9c9ea2c5214354cbb3ed104e37ac1f525805cf498789e66e1232bc1f-V
13102877 10209779543069706 8193356391938801106 N 13139037 10208597759077932 9086258452543925129 N 13139105 10208597759597945 400911283244448646 N 13139118 10208597760437966 3973353220843978414 N 13151518 10208597757717898 4038381369740120771 N 13151945 10208597759877952 9058074481397376134 N 13164208 10208597761637996 6819113716726891519 N 13165959 10209779542069681 495233807384386272 N 13166114 10209779137859576 8743338564117301216 N 13173691 10208597760997980 8070815426138151936 N 13177292 10209779538309587 1032413652399614796 N 13177343 10208597760637971 8451033983813073770 N 13177932 10208597758077907 2644581596169447546 N 13220930 10209779527949328 2016433410240688682 N 13220987 10209779138179584 5866527225579727408 N 13221440 10209779527709322 8440607507526193362 N 13221542 10208597760237961 783691959499559629 N 13221599 10209779536469541 5818030173660730345 N 13226720 10209779525949278 1086715384347207371 N 13226845 10209779142219685 5600294754492875665 N 20160511 092749 20160511 092759 20160511 092803 20160511 092813 20160511 092830 20160511 092834 20160511 092846 20160511 092855 20160511 092911 20160511 092921 20160511 093016 20160511 093051 20160511 093101 20160511 093341 20160511 093459 20160511 093530 20160511 093545 20160511 093559 20160511 093613 20160511 093650 20160511 093906 20160511 093917 20160511 095725 20160511 095744 20160511 105122 20160511 105133 Image 0c0a0aea95f3a70d38eb73abc78b2eb209deba82ee8bda54f71f4e0a6fe47b20 V Image 4dd56be64781251579d49d2a0388d2ed996ec0c108aaaf49d6f03dd41b393794 V Image 4f65b55b28516b5df9d7d64b7b22afbf67306adfce64889efc7ec246ef2707d3 V Image 6d73f1f89e2a359fff68fcb21656e69006055fb01966c25c6dca5f4074f788d5 V Image 32be54b2013e98f7156aefac30aa72497881beb8a48f4d6dad1def072073d915 V Image 073fe093e2a9fd7db4a41c62851e2247c3bb15a96c724eb923cf6074c354a7a1 V Image 932bfd3102f31c676094547b8b7c3e910c3f42670735a4b7cac4809c9f1a17df V Image B36295a5b2ae67cc3ca1ba755fbfcb7af34d256aeead1a701f02ac4c75ffe5d7 V Image C4080b1f567b9b919a951531796a6860474cb85250cc07ef44aed72398d5c700 V Image Cd6135d692b4ab138a4afe5e649fcca670c1249eebcd5a3485621adcee459293 V Image D7adb4eb2861ac4cddcb7e56082434c0da19937b95a021d772595798831a5a94 V Image D41bbf94de86048188269eca945009bb1afd820ac4c47c78877425862e5f8354 V IMG 2730 IMG 2731 IMG 2733 IMG 2735 IMG 2739 IMG 2741 IMG 2750 IMG 2751 IMG 2753 IMG 2754 Image 6112527a532298c04e382abca0966dad3399a2ce847a36af1527ff74113db66a V Image B14e8dcf9c9ea2c5214354cbb3ed104e37ac1f525805cf498789e66e1232bc1f V

Moja Crna Gora – radionica

Povodom proslavljanja 10 godina nezavisnosti Crne Gore, organizovana je  radionica sa učenicima od 1. do 5. razreda. Izložba radova na temu ,,Moja Crna Gora" napravljena je u holu škole. Radovima su predstavljeni crnogorski resursi i prirodne ljepote Crne Gore.

Read More
Image 0968dcbda4a90019682e2ad62b06e57f8bb1fc0b3213e2750d135727c1d27a45 V
Image 0968dcbda4a90019682e2ad62b06e57f8bb1fc0b3213e2750d135727c1d27a45 V Image B1d8cdbde0bb172ce6d0dd752610f8927ff0f8a621d8ba2d2ceea87ae5534797 V Image 881d7d7f18730ae863be65977bcd55a69d64a6015faf937a0a635f494d0b0b10 V Image C8999b94ab205cb68aeb0d5ded5aecf47f8ac8b12043a2aa7ac65799f104cf87 V Image 801963cdbcd8b046340a041405cca4a936eda690a199dbf2076e5ccc4882a2af V Image F325ee3719e888c5c12e8c9d50d6dc7340c39385e68fc43584be0f2535102aeb V Image 1d1e945725531abc690784c1bb297c92c5eeb4ee48bb4c94451873a10922696e V Image 5aff396155ecb3c9898c4dac01ac4715905d192ee7f35ca81df9a7863e2311dd V Image 1d1e945725531abc690784c1bb297c92c5eeb4ee48bb4c94451873a10922696e V Image 0931edaa4f3b1f007f4b8af7a29189b48e69b442e77f9c53a4eb6af535ca2759 V Image Dec3039583fe6da98cde9c52fc1b619264ceebc9293cd203aafa295eff1b5bea V Image 92235848941e0cf6f7d335b743ea2ede25ef4f78b939c4d65e5dfea9b47ea98c V Image 54d3f6b75fd1b3875da8adc63095d6bf2d07aba902c0db2e563ef566de107f20 V Image A4be69ac1f7258b342e6a9f8fe5d4f62ad66bfe9badd71a658aa210fc6abeb3c V Image Da91217da356c717383347c3fa678874c94523dfad8e5455dcad3304af8d576a V Image Ab77006c7f8291fdae38d41a55b0430bd68f0032bb17c7ad991943d8f4df4c26 V Image A48dc7e252b292c0a450f67dbb96eff3cd890f9ee01c38faf603e6729f7077a4 V 13062036 599301703585631 1040250976805729745 N 13051635 599301320252336 4905080964945288555 N 13043498 599301013585700 7015004797137493058 N 13015342 599301086919026 5762434917177780553 N 13015181 599301020252366 5590463002085475130 N 13012708 599302080252260 4294124532348636574 N 13007272 599301156919019 6749280991077181366 N 12115826 10206518737911581 4738887369351947018 N Image 564d927fb7073e82586d8d9cee8738045a803d29db9177dce58e3d23d8f6c985 V Image 5c21bcdb46b0c56fa2aed16823fc3ca4808835059374eaa7d3d29bbcf2b312dc V Image 07bb600f5d649da6aa1c1cc17aaedc160a2acab152c1e1e5d4df376af3194654 V Image A3faf7176dbb546a37608d68e96643f1f9176f69066269de9e71e9b947a038bc V Image 203f286b29f66d9934c352c8a15f1dde9c7f842bb488216a460e2fedebf131a7 V IMG 2678 IMG 2677 IMG 2676 IMG 2675 IMG 2674 IMG 2673 IMG 2672 IMG 2670 IMG 2669 IMG 2668 IMG 2667 IMG 2666 IMG 2665 IMG 2664 IMG 2663 13087770 599301336919001 4496286889898562291 N 13087420 10206518737831579 6315113147051156514 N 13083230 10206518737871580 4965422645151661733 N

Sportski dan

U okviru sportskog dana, naši učenici su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i igrama u kojima su se međusobno i takmičili. Stariji učenici su odmjerili snage u fudbalu, odbojci i krosu, dok su mlađi učenici, u okviru sportskog programa Zumba…

Read More
13043416 10206515964402245 6945665008138635807 N
13043416_10206515964402245_6945665008138635807_n
13076901_10206515998963109_8209120611349527058_n
13076703_10206516005603275_7505941929418337577_n
13043324_10206515951001910_124028660884181273_n
13015649_10206515937281567_4256508257350467560_n
13015481_10206515942481697_8087205102288123821_n
13015111_10206516011203415_5310694582983295435_n
13010792_10206516025723778_5931871056935134303_n
13010707_10206515992642951_1569472560375294849_n
13007146_10206515983242716_4332672448752258085_n
13006725_10206516001923183_6886208144336242579_n
Image-968cb2accd0f55846d374b5d3b87933d8b6a23e455ca1cee78d3d496fea42a2b-V
Image-12b609a05eb9587ae91eea36d8a1fcdb4b1421d54a399336e8e2a182965240f2-V
Image-55bb40ac627c6778ba4d790136c530af7aff3882ff139deb51b487a9eae0574c-V
Image-f6b6cad54e47a14a94bf26d96e4541cd25f292d87868563c12a4b32568793f54-V
Image-906c617ad7f6f2d5333237132d347405600170dd74fbcf2840ebf79e377148fd-V
Image-831621f8bba56749ca0527ba6ddeb16b2080b411545565e9fa6b2720892ac652-V
Image-faf8fd6f5a2c5c0669e7d4e641818feb3ec598be52d13bb2799338346bb64ebe-V
Image-5a0f024fc16e3b29bd48ada22b7069d28597a7b356083b2e797b747bf3e2670f-V
Image-eea43bbe86baec01d72d1229f1888387949e4f0ffa3bfa5e39538a63653631e0-V
13043416 10206515964402245 6945665008138635807 N 13076901 10206515998963109 8209120611349527058 N 13076703 10206516005603275 7505941929418337577 N 13043324 10206515951001910 124028660884181273 N 13015649 10206515937281567 4256508257350467560 N 13015481 10206515942481697 8087205102288123821 N 13015111 10206516011203415 5310694582983295435 N 13010792 10206516025723778 5931871056935134303 N 13010707 10206515992642951 1569472560375294849 N 13007146 10206515983242716 4332672448752258085 N 13006725 10206516001923183 6886208144336242579 N Image 968cb2accd0f55846d374b5d3b87933d8b6a23e455ca1cee78d3d496fea42a2b V Image 12b609a05eb9587ae91eea36d8a1fcdb4b1421d54a399336e8e2a182965240f2 V Image 55bb40ac627c6778ba4d790136c530af7aff3882ff139deb51b487a9eae0574c V Image F6b6cad54e47a14a94bf26d96e4541cd25f292d87868563c12a4b32568793f54 V Image 906c617ad7f6f2d5333237132d347405600170dd74fbcf2840ebf79e377148fd V Image 831621f8bba56749ca0527ba6ddeb16b2080b411545565e9fa6b2720892ac652 V Image Faf8fd6f5a2c5c0669e7d4e641818feb3ec598be52d13bb2799338346bb64ebe V Image 5a0f024fc16e3b29bd48ada22b7069d28597a7b356083b2e797b747bf3e2670f V Image Eea43bbe86baec01d72d1229f1888387949e4f0ffa3bfa5e39538a63653631e0 V

Dan planete Zemlje

Danas je obilježen Dan planete Zemlje akcijom čišćenja priobalnog područja mjesne zajednice Risan. Pored volontera NVO ,,Eko Centar Delfin" akciji su se pridružili i učenici starijih razreda naše škole sa svojim nastavnicima. U našem parku ćete primjetiti i nove sadnice…

Read More
20160414 114507
20160414_114507
20160414_114524
20160414_114507
20160414_114502
20160414_114451
20160414_114437
20160414_114422
20160414_114411
20160414_114403
20160414_114354
20160414_114345
20160414_114316
20160414_114252
20160414_114243
20160414_114228
20160414_114155
20160414_114136
20160414_114125
20160414_114056
20160414_114036
20160414_114021
20160414_114007
20160414_113958
20160414_114236
20160414 114507 20160414 114524 20160414 114507 20160414 114502 20160414 114451 20160414 114437 20160414 114422 20160414 114411 20160414 114403 20160414 114354 20160414 114345 20160414 114316 20160414 114252 20160414 114243 20160414 114228 20160414 114155 20160414 114136 20160414 114125 20160414 114056 20160414 114036 20160414 114021 20160414 114007 20160414 113958 20160414 114236

,,FEŠTA KAMELIJA” U Stolivu

Tradicionalna manifestacija ,,Fešta kamelija“ Stoliv 2016. godine u organizaciji Nevladinog udruženja ,,Kamelija“ i Mjesne zajednice- Stoliv svečano je otvorena 04.aprila i trajaće mjesec dana. Naša škola je uzela učešće u manifestaciji izložbom radova učenika nižih razreda.Originalnost i različitost u izrazu…

Read More
PARK(ing) Dan 2015

PARK(ing) dan 2015

U petak smo po drugi put učestvovali na manifestaciji PARK(ing) dan koja je održana na parkingu na gradskoj rivi, sa ciljem da se parking mjesta pretvore u privremene javne prostore da bi se promovisale različite društvene vrijednosti i podstaklo aktivnije…

Read More