+382 32 371 451 skola@os-vdrobnjakovic.edu.me

JU Osnovna škola “Veljko Drobnjaković” , Carine bb, 85377 Risan Crna Gora
Tel: 032 371 451 Fax: 032 371 199
E-mail: skola@os-vdrobnjakovic.edu.me

Rukovodstvo škole

Direktor:
Dragutin Šćekić (skola@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Upravni odbor:
Aleksandar Ždraljević, predsjednik
Zoran Vukićević
Stanislava Subotić
Sunčica Radović
Nikoleta Skladany

Kolektiv škole

Pedagoško – psihološka služba:
Pedagog: Slavka Mirković (pedagog@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Administracija:
Sekretar/računovođa: Snežana Čučković ( sekretar@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Razredna nastava:

Sanja Šofranac ( sanja.sofranac@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Jelena Vukčević ( jelena.vukcevic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Adrijana Krcunović ( adrijana.krcunovic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Nataša Medić ( natasa.medic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Sunčica Radović ( suncica.radovic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Martina Vujović ( martina.vujovic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Marija Todorović ( marija.todorovic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Svetlana Nedić ( svetlana.nedic@os-vdrobnjakovic.edu.me )

Predmetna nastava:

Ruža Putica ( ruza.putica@os-vdrobnjakovic.edu.me) – odjeljenski starešina VI-1

Dejan Minić ( dejan.minic@os-vdrobnjakovic.edu.me ) – odjeljenski starešina VII-1

Tanja Rotković ( tanja.rotkovic@os-vdrobnjakovic.edu.me) – odjeljenski starešina VIII-1

Maja Vidović ( maja.vidovic@os-vdrobnjakovic.edu.me) – odjeljenski starešina IX-1

Živica Mustur ( zivica.mustur@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Dostinja Kovačević ( dostinja.kovacevic@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Slavica Tatar ( slavica.tatar@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Aleksandra Ćorović ( aleksandra.corovic@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Vera Lazović ( vera.lazovic@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Mirjana Vukašinović ( mirjana.vukasinovic@os-vdrobnjakovic.edu.me)

Antonija Ulčar (antonija.ulcar@muz-ko.edu.me)