+382 32 371 451 skola@os-vdrobnjakovic.edu.me

Peti trening “Javno zastupanje u zajednici i školi i organizacija omladinskih događaja”

[thumb=120,90,0|treningV::||left] /osvd/e107_images/newspost_images/thumb_v_trening.jpg[/thumb]U sklopu aktivnosti Omladinskog kluba a u saradnji sa NVO Forum MNE i trenericom Senkom Domović Bulut dvadesetoro djece je imalo priliku da učestvuje na petom, završnom treningu,“Javno zastupanje u zajednici i školi i organizacija omladinskih događaja”. Na ovom treningu djeca su mogla naučiti o participaciji u radu škole i lokalne zajednice. Takođe su imala zadatak da osmisle projekat kojim bi pokazali nihovo interesovanje za promjene i učestvovanje u društvu oko sebe.Djeca će dobiti i diplome za učestvovanje na ovim treninzima. Nadamo se da ćemo i iduće godine nastaviti sa sličnim aktivnostima.