+382 32 371 451 skola@os-vdrobnjakovic.edu.me

Nastava u matičnoj školi se realizuje u jutarnjoj smjeni, sa početkom u 8.00

7:55 – zvono za ulazak

8:00 – 8:45 – I čas

8:45 – 8:50 – mali odmor

8:50 – 9:35 – II čas

9:35 – 9:55 – veliki odmor (9:50 – zvono za ulazak)

9:55 – 10:40 – III čas

10:40 – 10:45 – mali odmor

10:45 – 11:30 – IV čas

11:30 – 11:35 – mali odmor

11:35 – 12:20 – V čas

12:20 – 12:25 – mali odmor

12:25 – 13:10- VI čas