+382 32 371 451 skola@os-vdrobnjakovic.edu.me

Pedagog u školi je stručni saradnik u svim segmentima vaspitno – obrazovnog procesa.

Njegov posao obuhvata planiranje, programiranje, praćenje i vrednovanje vaspitno – obrazovnog procesa, praćenje rada i postignuća učenika, saradnju sa nastavnicima u cilju podizanja kvaliteta nastave, brine o ostvarivanju dječijih prava i obaveza, sarađuje sa roditeljima kako bi se djeci obezbjedio najbolji mogući pristup u njihovom razvoju…

Česte su predrasude koje od pedagoga prave “bauka” za djecu i često se misli da je pedagog zadužen za “nevaljalu” djecu. Istina je da je pedagog neko ko se bavi svom djecom podjednako, da im može pomoći u rješavanju problema sa učenjem, u razvijanju radnih navika, u poboljšanju odnosa sa drugovima, sa simpatijama, sa nastavnicima, sa roditeljima, u planiranju budućeg obrazovanja, u rješavanju problema lične prirode i još mnogo toga.

Kada je riječ o saradnji sa roditeljima, u velikim školama se često organizuje rad Savjetovališta za roditelje. Pošto je naša škola mala, za time ne postoji potreba pa roditelji svakodnevno mogu dogovoriti razgovor sa pedagogom. Iako bi možda trebalo, pedagozi ne polažu nikakvu zakletvu pri diplomiranju ili zapošljavanju poput ljekara i advokata. Ipak, to je struka u kojoj se podrazumjeva ličnost određenih kvaliteta: prije svega – posjedovanje stručnih znanja, zatim, to je osoba sa velikom sposobnošću empatije (prvenstveno u odnosu na djecu), odgovorna osoba, neko ko garantuje diskreciju, to je ličnost sa formiranim moralnim i vrednosnim stavovima, neko ko uliva povjerenje.

U našoj školi, pedagog radi svake druge sedmice. Vrata su vam uvijek otvorena…

E-mail: pedagog@os-vdrobnjakovic.edu.me